Održan je šesti sastanak projektnih partnera i upravnog odbora projekta FED CCNET-a, zbog trenutne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sastanak je održan putem video poziva. Voditeljica projekta je podnijela Izvješće upravnom odboru o provedenim aktivnostima te aktivnostima u nadolazećem periodu, te da do sada nije bilo odstupanja od plana provedbe projekta. Projekt se bliži kraju, većina aktivnosti je izvršena, a članovi upravnog odbora su zadovoljni sa dosadašnjom provedbom projekta.