Dana 08. prosinca u prostorijama općinske vijećnice u Lovasu, na poziv općinske načelnice, sastali su se članovi Odbora za poljoprivredu, ruralni razvitak i turizam. Kraj godine donio je niz tema pa su članovi odbora, kao prvo, utvrdili konačni prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu. Prema usvojenom prijedlogu, iduće godine u poljoprivredu će biti utrošeno 33.450,00 eura sredstava ostvarenih raspolaganjem državnog zemljišta i to kroz niz mjera: podmirenje troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu, sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, očuvanje ugroženih područja i biološke raznolikosti, katastarsko-geodetske izmjere i sređivanje zemljišnih knjiga te ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

Članovi Odbora izvršili su i pregled i ocjenu zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi te donijeli prijedlog Odluku o izvršenju isplata. Pod točkom razno, raspravljalo se o provedbi Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i predstojećim potpisivanju ugovora o zakupu, uređenju poljskih putova i drugoj poljoprivrednoj tematici. Poljoprivredni redar Damir Mlađen izvijestio je nazočne o trenutnoj situaciji na poljoprivrednim lenijama te je zajednički donesen prijedlog mjera za poboljšanje stanja.