Dana 13. travnja 2021. godine u sklopu projekta FED CCNET, održan je okrugli stol – radionica na temu ,,Pristup prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje i program pametne suradnje“ kao jedna od aktivnosti na projektu. Okruglom stolu nazočili su: načelnica Općine Lovas, gđa. Tanja Cirba, gradonačelnica Grada Iloka, gđa. Marina Budimir, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, gosp. Krunoslav Zmaić, načelnik Općine Stari Jankovci, gosp. Dragan Sudarević, direktor Centra kompetencija d.o.o. gosp. Ivan Ambroš, direktorica Centra kompetencija - hrana i bioekonomija, gđa. Anita Jakovljević Drmić, ravnatelj RA TINTL, gosp. Mladen Markešić, voditelj LAG-a SRIJEM, gosp. Albert Varga, direktor i zamjenik direktora Agro-klastera d.o.o., gosp. Zdenko Podolar i gosp. Željko Cirba te predstavnici Vukovarsko-srijemske županije i malih i srednjih poduzetnika, pri čemu su pristupnici potpisali sporazum o pristupanju prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje radi kreiranja pametnog i održivog gospodarskog razvoja u programskom području (Republika Hrvatska i Srbija). Sporazum je potpisalo 29 pristupnika, no poziv za pristup stalno je otvoren.