Dana 13. studenog 2019. godine u Baču je održan koordinacijski sastanak projektnih partnera projekta prekogranične suradnje FED CCNET. Projektni partneri razgovarali su o projektnim aktivnostima, te dogovorili radnje koje je potrebno provesti u sljedećem periodu. Također su posjetili lokaciju na kojoj se nalazi zgrada na kojoj će se izvršiti rekonstrukcija u sklopu projekta.