Odluka o usvajanju Programa mjera i Provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama DDD od javnozdravstvene važnosti na području Općine Lovas u 2021.