Rok za podnošenje prijava na javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lovas produžuje se za 15 dana i trajat će do 16. lipnja 2020. godine.