Temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini, koji je Općina Lovas potpisala sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, Općinska načelnica donijela je Odluku kojom se roditelji oslobađaju plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesece srpanj i kolovoz ove godine. Slijedom navedenog, roditelji čija djeca pohađaju lovaski dječji vrtić, za navedene mjesece neće primiti račun. Nadamo se da će ovo oslobođenje bar djelomično pomoći pripremama za novu jesensku sezonu.