Udruga vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas i Učilište Cibalae Vinkovci organiziraju Predavanje o pravilnoj uporabi pesticida.

Predavanje će se održati 02.03.2020. godine u Dječjem vrtiću „BAJKA“ u Lovasu u vremenu od 16,00 – 20,00 sati.

Cijena pohađanja predavanja i dobivanja iskaznice je 145,00 kuna.

Pojedinosti o narečenom predavanju možete dobiti od:

  • Dražena Balića, predsjednika Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas na telefon 098/660-055, e-mail drazen.baliclovas@gmail.com

  • Stjepana Pančić, tajnika Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas na telefon 098/1616-691, e-mail stjepan.pancic@gmail.com