Testiranje kandidata za radno mjesto referenta - komunalnog i poljoprivrednog redara održat će se u četvrtak 24.08. 2023. godine u 9 sati u prostoru općinske vijećnice Općine Lovas, A. Starčevića 5, Lovas.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatima za posao.