Obavještavamo mještane Općine Lovas da se od 03. ožujka do 01. travnja 2022. godine vrši sakupljanje otpadnih guma. Mještani otpadne gume mogu odložiti na lokacijama:

1. Lovas, V. Nazora 84 (Parkiralište kod groblja)

2. Opatovac, K. A. Stepinca 45 (Parkiralište kod nogometnog igrališta).

Za sve informacije možete kontaktirati gosp. Damira Mlađena, referenta – komunalnog i poljoprivrednog redara na kontakt mob: 099/804-0234.