U nastavku proslijeđujemo obavijest odgojiteljica Dječjeg vrtića "Bajka" Lovas, kako slijedi:

"POŠTOVANI,

U ponedjeljak, 30.08.2021. god. počinje nova pedagoška godina i otvaraju se vrata vrtića za naše najmlađe.

Kako i dalje nismo upoznati sa novim epidemiološkim mjerama, organizacija rada provoditi će se na slijedeći način:

• Popis djece za odgovarajuću skupinu nalazi se na ulaznim vratima vrtića

• Prijem sve djece odvijati će se kroz glavni ulaz

• Osigurati djetetu obrok do 13.09. 2021. god.

• Potrebno je djeci osigurati preobuku i rezervnu odjeću

PRILAGODBA ZA NOVOUPISANU DJECU:

U ponedjeljak djeca borave u vrtiću od 8.00 h. do 9.00 h. bez prisustva roditelja.

Molimo roditelje da djeci osiguraju rezervnu odjeću, preobuku i čaše.

U dogovoru sa odgojiteljicom organizirati će se slijedeći dani prilagodbe.

Pri dolasku u vrtić potrebno je razmijeniti telefonske brojeve sa odgajateljicom.

Roditeljski sastanak održati će se tijekom slijedećeg tjedna kada budemo upoznati sa epidemiološkim mjerama.

Veselimo se novim avanturama

Odgajateljice Ana Mari, Andrea i Sanja"