Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97, provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima:

  • 02. i 03.05.2019. - Lovas
  • 03.05.2019. - Opatovac

u vremenu od 8 do 15 sati.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin. Više u obavijesti u prilogu.