Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora u mjestima :

  • 10. i 11.10. - Lovas
  • 11.10. – Opatovac

u vremenu od 08,00h do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Deratizacija će se obavljati:

  • preparatom Ratimor žitni mamac- 0,005g bromadiolona
  • tvrtke – Unichem agro d.o.o..
  • preparat je antikoagulant druge generacije
  • otrovnost: Xn
  • antidot je vitamin K 1