Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed olujnog i orkanskog vjetra za područje Vukovarsko-srijemske županije od 21.srpnja 2023. (KLASA: 920-09/23-01/07, URBROJ: 2196-07-23-2), pozivaju se mještani Općine Lovas da prijave materijalnu štetu na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi, nastalih kao posljedica prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra u Općini Lovas (k.o. Lovas i k.o. Opatovac).

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN uz koji je potrebno priložiti:

- vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju

- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, obrazac iz sustava Agronet (Zahtjev za potporu za 2023. godinu)

- osobnu iskaznicu

- presliku žiro-računa.

Općina Lovas će početi zaprimati zahtjeve za prijavu štete od ponedjeljka 24. srpnja 2023. godine do 29. srpnja 2023. godine svaki radni dan od 08,00 – 14,00 sati u prostorijama Općine Lovas.