Obavještavaju se mještani Općine Lovas da od 01. lipnja 2019. godine sve račune koje izdaje Općina Lovas:

  • komunalna naknada,
  • grobna naknada,
  • usluge komunalnog pogona,
  • dječji vrtić

mogu plaćati BEZ NAPLATE naknade u Poštanskom uredu Lovas.

Naknadu će umjesto građana plaćati Općina Lovas.