JAVNA RASPRAVA

  • o provođenju jedinstvenog postupka javne rasprave
  • o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije i
  • o Strateškoj studiji o utjecaju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije na okoliš.