Općina Lovas objavljuje kontakt e-mail na koji možete uputiti pitanja koja se odnose na funkcioniranje rada i života u novonastalim okolnostima vezano za KORONA VIRUS:

info@lovas.hr