Unapređenje prekograničnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara i mreža poslovnih kompetencija (Fostering of cross – border business environment through development of business competence centers and networks) - FED CCNET

PROGRAM INTERREG – IPA CBC HRVATSKA – SRBIJA JE BILATERALNI PROGRAM POSVEĆEN JAČANJU SOCIJALNOG, EKONOMSKOG I TERITORIJALNOG RAZVOJA PREKOGRANIČNOG PODRUČJA.

Niska razina konkurentnosti i općenito nepovoljno poslovno okruženje, u usporedbi sa zemljama EU, predstavlja problem u Hrvatskoj i Srbiji. Nedostatak kvalificiranih radnika i nedostatak relevantnih kompetencija u dizajniranju proizvoda, upravljanju izvozom, financijskom upravljanju i marketingu je problem koji utječe na konkurentnost poduzeća koja izvoze poluproizvode i proizvode s niskom dodanom vrijednošću.

Projekt ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov poboljšanjem pristupa relevantnim kompetencijama u programskom području kroz poboljšanje relevantne infrastrukture i usluga, programe obuke za nezaposlene i tvrtke te uspostavljanje transnacionalnog modela umrežavanja, čime se podižu ukupne razine kompetencija i mogućnosti radne snage i malih i srednjih poduzeća.

Upravljačko tijelo
Ministarsvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Nositelj projekta
Općina Lovas

Partneri
Općina Bač i Grad Ilok

Uloga projektnih partnera zajedno sa vodećim partnerom jest rekonstrukcija zgrade u Lovasu, Baču i Iloku, osnovati Centar kompetencija, uspostaviti prekograničnu mrežu i Program pametne suradnje, obrazovati zainteresirane osobe te provesti program mentorstva.

Trajanje
15.07.2019. godine do
14.07.2021. godine

Ukupna vrijednost projekta
721.658,41 euro

Financiranje
85% Europska unija
15% partneri

Prioritet projekta

Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja na programskom području kroz provođenje obuka za male i srednje poduzetnike kao i za mlade i nezaposlene osobe, programe mentorstva i pametne suradnje te osnivanje prekogranične mreže.

Ciljane skupine

 • mala i srednja poduzeća

 • istraživačke institucije

 • lokalne samouprave

 • ustanove za poslovnu podršku

 • nezaposleni

Glavni cilj projekta
Poticanje održivog gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije (HR) i teritorija Vojvodine-Južni Bač primjenom inovativnih modela i pristupa u jačanju konkurentnosti lokalnih malih i srednjih poduzeća. Projekt je povezan s općim ciljem programa jer će pružiti zajedničku intervenciju tri partnerske organizacije iz dviju zemalja koje će doprinijeti jačanju društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz poboljšanje infrastrukture, usluga i mreža koje će podržati tvrtke u prekograničnom području.

Glavni rezultati rezultati projekta
Očekivani rezultati projekta su: uspostava centra za poslovne kompetencije u Lovasu, Baču i Iloku; poboljšanje poslovne kompetencije nezaposlenih mladih osoba kroz programe obuke i praktične mentorske programe, unapređenje znanja i vještima malih i srednjih poduzeća na uvođenje novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanju putem programa pametne suradnje.

Aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta

 • Rekonstrukcija zgrada u Lovasu, Baču i Iloku
 • Osnivanje Centar kompetencija
 • Uspostavljanje prekogranične mreže
 • Program pametne suradnje
 • Obrazovanje
 • Program mentorstva

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
Ova web stranica napravljena je uz pomoć Europske unije.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Lovas te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.