U lovaskom Centru kompetencija 02. veljače su potpisani Ugovori o pristupanju dva nova Klastera našem projektu "Centar za održivi razvoj lokalne zajednice Općine Lovas" i to: Klaster proizvođača orašastih plodova i Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko-srijemske županije. Raduje nas širenje projekta, naročito na gospodarski sektor. Hvala Vukovarsko-srijemskoj županiji i zamjeniku župana Franji Oreškoviću na potpori.