U tijeku je izgradnja nogostupa i kolnih prilaza u opatovačkoj ulici Josipa Bana Jelačića. Radi se o završnim radovima nakon rekonstrukcije vodovodne mreže, sustava odvodnje i izgradnje kućnih priključaka. U okviru ovog zahvata biti će riješen i kolni prilaz, odnosno pristup novoizgrađenoj zdravstvenoj ambulanti.