U lovaskom dječjem vrtiću danas je bilo posebno živo i interesantno jer smo učili o našem okolišu, o
(ne) bacanju otpada u prirodu i čuvanju svega onoga što nam je priroda podarila. Na istu temu, djeci
su podijeljene i prigodne slikovnice i bojanke, a sve kako bi pravodobno i na vrijeme naučili važnost
pravilnog gospodarenja otpadom, recikliranja i zaštite okoliša. Nešto kasnije, edukativne radionice,
na istu temu prilagođenu uzrastu, održane su i u Osnovnoj školi Lovas. Ovo je samo dio aktivnosti
provedenih u okviru ugovora kojeg su Općina Lovas i Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost potpisali u svrhu provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom
u okviru kružnog gospodarstva. Vrijednost ugovora iznosi 4.362,50 eura, od čega Fond financira
iznos od 80%, a ostali iznos sredstvima proračuna Općine Lovas. Ovim i nizom drugih ugovorenih
aktivnosti, a naročito kroz rad s najmlađom populacijom, želja nam je što više podići svijest o
važnosti odvojenog prikupljanja otpada, ponovne uporabe otpada i zaštite okoliša. Sve edukativne
aktivnosti uspješno je provela tvrtka Eko menadžment doo iz Vinkovaca.
T. Cirba