Usprkos globalnoj pandemiji uzrokovanoj širenjem COVID-19 virusa i ove su godine izvršena arheološka istraživanja na području općine Lovas. Istraživanja od 2017. godine provodi Arheološki muzej u Zagreb u partnerstvu s općinom Lovas, koja je i ove godine pružila financijsku potporu istraživanjima. Za razliku od 2019. godine, istraživanja 2020. godine nisu provođena na položaju Kovači, već u samom Lovasu. Na južnom dijelu sela, u Ulici Vladimira Nazora, otvorena je probna istraživačka sonda.

U arheološkoj literaturi otprije se navodi da su na području Ulice Vladimira Nazora pronađeni ostaci groblja i naselja iz kasnog brončanog doba (1300.-800. g. pr. Kr.) i starijeg željeznog doba (800.-450. g. pr. Kr.). Istraživanja 2020. godine nisu potvrdila značajnije naseljavanju u dvama spomenutim razdobljima, ali su utvrdila naseljenost u kasnijoj fazi srednjeg brončanog doba (1500.-1300. g. pr. Kr.). Ipak, valja naglasiti da su pronađene i jame iz kasnog brončanog doba što ukazuje na pouzdanost ranijih rezultata.

Otkriveni tragovi srednjebrončanodobnog naseljavanja na području sela Lovas istovremeni su tragovima naseljavanja na položaju Kovači i upućuju na široko naseljavanje prostora današnje općine Lovas u razdoblju srednjeg brončanog doba. Otkriveni slojevi proizveli su značajnu količinu keramičkog materijala te poneki posebni nalaza, poput majstorski izrađenog kremenog vrha strelice .