Ovih dana u Lovas je pristiglo nešto više od 400 spremnika – kanti za papir, volumena 120 l koje će biti podijeljene domaćinstvima. Kante je za potrebe Općine Lovas nabavio i doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a nakon što se općina prijavila na javni natječaj za nabavku istih. Osim ovih plavih kanti, do kraja mjeseca trebaju stići i one žute, namijenjene za prikupljanje plastike. Kroz ovaj projekt nabavljeno je i 12 spremnika zapremnine 1100 l, namijenjenih za prikupljanje plastike, stakla i papira, koji su postavljeni na zelene otoke u oba naselja.

Na ovaj način mještanima će biti znatno olakšan postupak odvojenog prikupljanja i razvrstavanja otpada. Nabavka je financirana putem spomenutog Fonda iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s 85% iznosa, dok će preostalih 15% biti financirano sredstvima općinskog proračuna. Uspješnu prijavu projekta, temeljem Plana gospodarenja otpadom u Općini Lovas, izvršila je RA TINTL.