Nastavno na Odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o sufinanciranju projekta "Nabava komunalne opreme" Općini Lovas je osigurano 50.000,00 kn za nabavu kranske traktorske kosilice. Ukupna vrijednost projekta je 106.250,00 kn te je vlastiti udio Općine Lovas 56.250,00 kn. Nakon provedenog postupka javne nabave dostavljena je kranska kosilica, instalirana te puštena u pogon. Realizacijom ovog projekta poboljšana je učinkovitost Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih poslova te će se smanjiti troškovi Općine. Projekt je realiziran zahvaljujući Razvojnoj agenciji TINTL koja je pripremila projektnu prijavu.