Destinacija za ovogodišnje stručno studijsko edukativno putovanje Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas bila je kontinentalna vinogradska regija, točnije vinogorje Ivanić Grada. Tradicija proizvodnje vina i uzgoja vinove loze na ovom području stara je stoljećima. Tu nalazimo klijeti iz tih vremena kojih, osim na ovom području ima i na ostalim vinogradskim predjelima Moslavačke gore. U Ivanić Gradskom vinogorju bilježimo stotinjak obiteljskih vinara. Posljednjih godina nekoliko vinara bavi se ozbiljnom profesionalnom proizvodnjom grožđa i vina.

Na stručno studijsko putovanje išla je skupina od 21 člana Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas. Voditelji puta bili su Branko Peić, zamjenik predsjednika Udruge i Zdenko Bistrović, tajnik udruge. U sklopu studijsko edukativnog putovanja članovi Udruge posjetili su vinarije Voštinić u Graberju Ivaničkom i vinariju Trdenić u Popovači. Bila je to prigoda da se razmijene iskustva i postignuća iz ova dva vinogorja. Prema iskazima sudionika putovanje je bilo uspješno i sigurno će uroditi nekim novim, zajedničkim, projektima. Na putovanju članovima Udruge vinogradara pridružio se i gosp. Tomislav Panenić, saborski zastupnik, koji je bio jedan od osnivača Udruge. Voditelji puta posebno se žele zahvaliti Ivanu Poljaku, članu udruge, koji je, na radost svih gostiju u hotelu Sport pokazao svoje glazbeno umijeće svirajući harmoniku.

Članovi Udruge vinogradara i vinara svoje putovanje završili posjetu trgovačkom centru Ikea. Svojevrsni team-building, većim dijelom financiran je iz vlastitih sredstava članove udruge. Općina Lovas, kao i svaki puta do sada, dala je potporu u iznosu od 3.000,00 kuna na čemu joj se vodstvo i članovi Udruge najiskrenije zahvaljuju.