Iz općinskog proračuna Općine Lovas ovih su dana isplaćene prve mjesečne naknade obiteljima s petoro i šestoro djece, koje imaju prebivalište i boravište na području Općine Lovas. Sukladno Programu demografskih i pronatalitetnih mjera, kojeg je na prijedlog Općinske načelnice donijelo Općinsko vijeće krajem prosinca protekle godine, obitelji s petoro djece primat će mjesečnu naknadu od 750,00 kn, dok će oni sa šestoro djece primati iznos od 1.000,00 kn.

To je samo dio mjera kojima Općina Lovas želi pomoći mladima i obiteljima s većem brojem djece jer program donosi i neke nove potpore, poput: nabavke udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu, besplatni dječji vrtić za obitelji s više djece, poticanje školovanja na poslijediplomskim studijima te potpore novoosnovanim obiteljima pri stambenom zbrinjavanju na području općine prilikom kupovine, izgradnje, renoviranja ili opremanja prve nekretnine za stanovanje.

Program je regulirao i već postojeće mjere, kao što su: potpore obiteljima s novorođenom djecom, besplatni program „male škole“, sufinanciranje troškova prijevoza za srednjoškolce, stipendije za sve redovne studente s područja općine i sl. Sve potpore mogu se ostvariti podnošenjem zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lovas, uz prilaganje popratne dokumentacije.