Krajem rujna započeli su radovi na realizaciji projekta „Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm. Stoga je u petak, 12. studenog u vukovarskom dvorcu Eltz održana početna konferencija projekta, u organizaciji nositelja projekta – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture – Uprave unutarnje plovidbe. Početnoj konferenciji i predstavljanju projekta nazočili su brojni uzvanici iz resornog Ministarstva, Vukovarsko-srijemske županije, razvojnih agencija i dr. Skup je, pored domaćina, pozdravila i općinska načelnica Tanja Cirba, koja je izrazila veliko zadovoljstvo početkom realizacije ovog nadasve važnog projekta, koji se pripremao godinama. Zahvalila je pri tom svima koji su doprinijeli njegovom razvoju i to: resornom Ministarstvu, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Razvojnoj agenciji VSŽ i svim ostalima koji su godinama radili na njegovom razvijanju. „Očekujemo i vjerujemo da će izgradnja zimovnika, osim svoje osnovne svrhe – sigurne plovidbe, biti i poluga u gospodarskom razvoju naše male općine, ali i cijele županije“, rekla je načelnica u svom obraćanju. Svim nazočnima na konferenciji projekt je predstavio njegov voditelj – Zrinko Zvocak.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje međunarodnog zimovnika iznosi 48.217.217,21 kn, od kojih će 85% biti financirano sredstvima Europskog kohezijskog fonda, dok je preostalih 15% osigurano iz državnog proračuna. Trenutno na području RH ne postoji niti jedan zimovnik na unutarnjim plovnim putovima koji bi omogućio sklanjanje brodova za vrijeme pojave leda na plovnim putovima ili neke druge izvanredne situacije uslijed koje dolazi do prekida plovidbe.

Stoga je, na rkm 1314 rijeke Dunav u rukavcu Dunava između opatovačke ade i naselja Opatovac, na međunarodnom vodnom putu VI.c klase, pokrenuta izgradnja prvog zimovnika u RH koji će omogućiti pristajanje brodova i boravak brodova u vrijeme kad nije moguća plovidba Dunavom. Izgradnja zimovnika obuhvaća izgradnju obalnih građevina, privezne opreme, pomoćnih građevina i uređenje akvatorija. Zimovnik će biti opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Predviđena duljina obaloutvrde je cca 700m i u zimovniku će biti omogućen smještaj 23 plovila standardnih dimenzija 76,5 x 11,4m. Radove izvodi tvrtka Vodoprivreda dd Vinkovci, a građevinski nadzor tvrtka IDT Osijek. Završetak radova očekuje se do kraja 2023. godine.