U općinskoj vijećnici održan je dana 20. kolovoza 2019. g. kick-off sastanak projektaFostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks - FED CCNET.

Sastanku su nazočili predstavnici Općine Lovas, Općine Bač, Grada Iloka, Ureda TINTL, kao i Centra kompetencija d.o.o.

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije, 85% iz programa prekogranične suradnje Inrerreg – IPA CBC Croatia – Serbia 2014. – 2020. Nositelj projekta je Općina Lovas, a upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije. Projektni partneri su Općina Bač i Grad Ilok. Ukupna vrijednost projekta je 721.658,41 eura. Projekt je započeo sa provedbom 15. srpnja 2019. godine. Trajanje projekta je 24 mjeseca. Voditeljica projekta je Tajana Brajković, a koordinator centra Andrea Poljak.

Ciljevi projekta su: - razvitak tri transnacionalna poslovno-kompetencijska centra za mikro, mala i srednja poduzeća u Vukovarsko-srijemskoj županiji i Vojvodini; - poboljšanje poslovne kompetencije nezaposlenih mladih ljudi kroz obuku i praktične mentorske programe; - povećati znanje o mikro, malim i srednjim poduzećima o uvođenju nove tehnologije i inovativna rješenja u poslovanju kroz programe pametne suradnje; - razvijeni model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Ciljanje skupine su izvorno orijentirana mala i srednja poduzeća, nezaposleni mladi ljudi, ustanove za podršku poslovanju i istraživačke institucije, lokalne samouprave.

Tajana Brajković