Humanitarna udruga Duga Vukovar provodi projekt "Kap dobrote 2" - u sklopu poziva "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza III" ukupne vrijednosti 3.643.825,00 kn.

Cilj projekta je podijeliti 15.000 paketa hrane za najugroženije stanovnike Gradova Vukovara i Iloka i okolnih Općina: Lovas, Tompojevci, Borovo, Negoslavci, Trpinja, Tovarnik i Bogdanovci. Za područje Općine Lovas predviđeno je do 100 korisnika projekta.

Ciljana skupina korisnika su osobe sa primanjima 2.300,00 kn za samca i obitelji čija primanja ne prelaze 1.200,00 kn po članu te korisnici zajamčene minimalne naknade.

Paketi hrane prilagođeni su dobnim skupinama korisnika za djecu do 15 godina i za odrasle.

Predviđeno je pet podjela paketa hrane do kraja projekta, odnosno do 23. lipnja 2022. godine.