Nastavno na potrebe Općine Lovas, Općinska načelnica Općine Lovas raspisuje JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME na poslovima provedbe revitalizacije javnih površina na području Općine Lovas.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 08. do 15. travnja 2022. godine s naznakom „Za zapošljavanje - Revitalizacija javnih površina na području Općine Lovas 2022.“

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.