Temeljem mjere aktivnog zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu i članka 49. Statuta Općine Lovas „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, OIB: 06939947940, Lovas, ulica Ante Starčevića 5, raspisuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada „Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas“.

Pisane ponude dostavljaju se na adresu: Općina Lovas, ulica Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 12. travnja do 20. travnja 2022. godine s naznakom „Za zapošljavanje u javnom radu - Revitalizacija javnih površina, zaštita i očuvanje okoliša na području Općine Lovas“.

Javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.