Na temelju članka 49. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21) načelnica Općine Lovas dana 07. rujna 2023. godine objavljuje:

JAVNI POZIV ZA SREDNJOŠKOLCE S PODRUČJA OPĆINE LOVAS KOJI SU U PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ GODINI 2022/2023. POSTIGLI ODLIČAN USPJEH I OSNOVNOŠKOLCE KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI POSTIGLI ODLIČAN USPJEH S PROSJEKOM 5,0

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju svi srednjoškolci i osnovnoškolci s prebivalištem na području Općine Lovas. Za kandidaturu je potrebno dostaviti popunjenu Prijavnicu za poziv koja se može preuzeti s internetske stranice Općine Lovas www.lovas.hr ili u uredu Općine Lovas. Prijavnicu dostaviti osobno, poštom ili e-mailom u Općinu Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237 Lovas ili na e-mail: info@lovas.hr do 18. rujna 2023. godine.

Tekst javnog poziva možete pročitati u privitku.