Općina Lovas, kao vodeći partner u suradnji sa projektnim partnerima Općinom Bač i Gradom Ilokom uspostavlja Mrežu kao jednu od aktivnost na projektu FED CCNET - Fostering of cross-border business environment through development of business competence centres and Networks.

Na javni poziv za članstvo u Prekograničnoj mreži za povoljno poslovno okruženje i programu pametne suradnje mogu se prijaviti:

  • mala i srednja poduzeća,
  • lokalne vlasti,
  • komore,
  • nevladine organizacije,
  • obrazovne institucije,
  • znanstveno – istraživačke institucije,
  • institucije za potporu poslovanju,
  • vladine organizacije

i svi drugi zainteresirani subjekti koji su spremni raditi na unapređenju prekograničnog poslovnog okruženja.

Javni poziv i ostale dokumente možete preuzeti u privitku.