Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26), od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.16.0355 od 21. listopada 2022. godine i članka 49. Statuta Općine Lovas (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21) Općinska načelnica Općine Lovas, dana 04. studenog 2022. godine raspisuje: JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Lovas za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ,,ZAŽELI – Općina Lovas, faza III“.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 14. studenog 2022. godine s naznakom:

,,Javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas, faza III“– NE OTVARAJ“.

Javni poziv i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.