Popis primljenih kandidatkinja u projekt Zaželi – Općina Lovas, faza III

Temeljem Javnog poziva (KLASA: 112-3/22-01/05, URBROJ: 2196/17-02/22-1) objavljenog 4. studenog 2022. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI – Općina Lovas, faza III-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimljene su sveukupno 24 prijave. Po prijedlogu Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta ZAŽELI-Općina Lovas, faza III, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

 1. Aranka Ivanika
 2. Anastasiia Havrysh
 3. Veronika Beck
 4. Mirjana Brajković
 5. Oksana Bulava
 6. Blaženka Ćurdo
 7. Renata Buzaš
 8. Branka Bistrović
 9. Mirjana Sabo
 10. Danijela Huzjak
 11. Vesna Balić
 12. Vlatka Matković
 13. Kata Sabljak
 14. Branka Krizmanić
 15. Dragica Radović
 16. Kristina Peričić
 17. Dubravka Kraljević
 18. Mirjana Martinović
 19. Katarina Toma
 20. Kristina Štepa
 21. Luja Palijan
 22. Ivana Sabljak
 23. Mara Patarčić