Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32 237, Lovas, putem pošte (preporučeno) ili osobno

najkasnije do 06.04.2021. godine s naznakom:

,,Javni poziv – Projekt ,,Zaželi – Općina Lovas – faza II“– NE OTVARAJ“

Oglas i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentima u privitku.