Pozivamo obitelji s petoro i više malodobne djece s područja Općine Lovas da se odazovu na javni poziv i podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja prema Programu demografskih i pronatalitetnih mjera na području Općine Lovas u 2023. godini.