Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) pravo na troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Slijedom navedenog, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine Lovas da podnesu pisani zahtjev za podmirenje troškova stanovanja u 2023. godini uz koji će priložiti najnovije rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Lovas www.lovas.hr ili u zgradi Općine Lovas svakim radnim danom u vremenu od 07:30 do 15:00 sati.

Uz Zahtjev obavezno priložiti:

- presliku bankovne kartice (IBAN) – presliku broja tekućeg ili zaštićenog računa (u slučaju zaštićenog računa obavezno najaviti u FINI uplatu općine za troškove stanovanja),

- presliku Rješenja o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (najnovije)

- presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (OIB).

Popunjeni Zahtjev zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaje se u zgradi Općine Lovas, ul. Ante Starčevića 5, Lovas, svakim radnim danom od 07:30 sati do 15:00 sati, najkasnije do 03. veljače 2023. godine.