Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2023./2024. (KLASA: 604-01/23-01/01, URBROJ: 2196-17-02-23-2 od 18. listopada 2023. godine) Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Lovas raspisuje JAVNI NATJEČAJNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAMOLBI ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE LOVAS ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

Tekst Javnog natječaja s potrebnom dokumentacijom i uvjetima za prijavu možete pronaći u privitku.