Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2021./2022. (KLASA: 604-01/21-01/01, URBROJ: 2196/05-02/21-1 od 08. listopada 2021. godine) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječaj za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2021./2022.