Temeljem članka 5. Odluke o stipendijama Općine Lovas za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/20-01/01, URBROJ: 2196/05-20-01 od 05. listopada 2020.) Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje Javni natječajni poziv za podnošenje zamolbi za dodjelu stipendija Općine Lovas za akademsku godinu 2020./2021.