Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Lovas o raspisivanju Javnog natječaja za zakup plastenika u vlasništvu Općine Lovas (KLASA: 406-01/521-02/01; URBROJ: 2196/05-01-21-1 od 08. srpnja 2021. godine) Općinska načelnica Općine Lovas dana 30. kolovoza 2021. godine raspisuje Javni natječaj za zakup plastenika u vlasništvu Općine Lovas.

Tekst Javnog natječaja s potrebnom dokumentacijom i uvjetima za prijavu možete pronaći u privitku.