Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o zadrugama („Narodne novine“, br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19), članka 50. Statuta Općine Lovas („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas KLASA: 326-05/20-01/01 URBROJ: 2196/05-01-20-1 od 28. veljače 2020. godine, načelnica Općine Lovas dana 05. lipnja 2020. godine objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA LOVAS, ANTE STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom

„Natječaj za dodjelu sredstava u zadrugarstvu na području Općine Lovas – ne otvaraj“.

Potrebnu dokumentaciju i ostale detalje Natječaja možete pronaći u dokumentima u nastavku.