Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lovas, KLASA: 320-02/20-01/03, URBROJ: 2196/05-01/21-14 od 08. srpnja 2021. godine predsjednik Općinskog vijeće Općine Lovas dana 26. srpnja 2021. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lovas.

Javni natječaj i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u dokumentu u privitku.