Udruga svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije održala je svoju redovnu, izvještajnu skupštinu u nedjelju, 19. srpnja. 2020. godine u Opatovcu. Skupština je održana u prostorijama Športskog ribolovnog kluba Opatovac, koji je ujedno bio i domaćin ovom zbivanju. Sve nazočne članove Udruge pozdravio je predsjednik Dobromir Čović. Skupština Udruge svinjogojaca održana je u okviru projekta „Opatovac – seoska prijestolnica 2020. godine“, pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije.