NAZIV PROJEKTA: Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Tina Ujevića u Lovasu.

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.194.500,37 kn

EU SUFINANCIRANJE (85%): 1.015.325,31 kn

RH (SUFINANCIRANJE 15%): 179.175,06 kn

CILJEVI PROJEKTA: doprinijeti unapređenju kvalitete življenja lokalnog stanovništva na području Općine Lovas kroz razvoj sustava nerazvrstanih cesta, te ostvarivanje pozitivnog utjecaja na cjelokupan razvoj s naglaskom na potporu razvoja konkurentnog gospodarstva. Izgradnjom ceste ostvarit će se uvjeti za nesmetano odvijanje prometa, bolju prometnu povezanost i porast sigurnosti prometovanja kroz izgradnju prometnice.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  1. Izgradnja novog asfaltnog kolnika dužine 527,592 m

  2. Poljoprivrednicima osiguran lakši prilaz posjedima

  3. Povećana konkurentnost gospodarstva