Dana 28. prosinca 2022. godine Općina Lovas isplatila je 9.450,00 kn za troškove ogrijeva za 9 korisnika zajamčene minimalne naknade, sukladno podnesenim zahtjevima i rješenjima Centra za socijalnu skrb. Svakom korisniku (obitelj/samac) dodijeljen je iznos od 1.050,00 kn. S obzirom na indeks razvijenosti navedene sredstva za 2022. godinu osigurana su u Proračunu RH sukladno Odluci Vlade RH.