Godišnja izvještajno – izborna skupština Udruge vinogradara i vinara „SRIJEM“ Lovas održana je 10. ožujka ove godine u Opatovcu u Kušaoni vina tvrtke Citrus d.o.o. Skupštini su nazočili i uvaženi gosti: Željko Cirba, savjetnik župana vukovarsko-srijemskog, Tanja Cirba, načelnica Općine Lovas. Dosadašnji predsjednik udruge Stjepan Pančić podnio je izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. Zahvalio je članovima na aktivnosti te potpori Županije vukovarsko-srijemske i Općine Lovas. Izvješća su jednoglasno prihvaćena. Potom je uslijedio izborni dio skupštine. Dosadašnji predsjednik Stjepan Pančić na osobni zahtjev je odstupio s te dužnosti.

Na prijedlog Upravnog odbora za novog predsjednika izabran je Dražen Balić. Gosp. Pančić zahvalio je članovima na suradnji i poželio novom predsjedniku puno uspjeha u radu. Posebno je istakao da se broj članova nije smanjivao. Isključeni su oni koji su bili neaktivni i nisu plaćali statutom propisanu članarinu ali zato ima i novih članova. „Zahvaljujući našoj aktivnosti i suradnji s Općinom Lovas, Vukovarsko-srijemskom županijom, znanstvenim ustanovama i resornim ministarstvima, svi naši vinogradari imaju potrebite certifikate za proizvodnju grožđa i vina. Posebno smo ponosni na Županijsku izložbu vina, koja se u Lovasu održava već 11 godina i nadam se da će tako biti u ubuduće.“ - istakao je gosp. Pančić.

Načelnica Općine Lovas Tanja Cirba pohvalila je rad udruge i istakla da će Općina Lovas i dalje podupirati sve aktivnost koje za cilj imaju unapređenje poljoprivredne proizvodnje, napose vinogradarstva i vinarstva. Željko Cirba, savjetnik župna vukovarsko-srijemskog istakao je da ga raduje što je udruga na okupu i što je aktivna te preporučio članovima da koriste EU fondove za svoj poslovni razvoj te da će Županija vukovarsko-srijemska davati potporu udruzi, napose u organizaciji iduće XII. Županijske izložbe vina. Novoizabrani predsjednik Dražen Balić zahvalio je dosadašnjem predsjedniku na trudu i obećao da će nastaviti aktivno raditi na promociji Udruge i dakako uvesti neke novine u radu.