DOMAĆINSTVIMA PODIJELJENA OPREMA ZA KOMPOSTIRANJE

Komposteri, zampremine 350 l, podijeljeni su ovih dana domaćinstvima u Lovasu, dok podjela u naselju Opatovac još traje. Dijele ih djelatnici općinskog komunalnog pogona, a namijenjeni su otpadnim tvarima pogodnim za kompostiranje, poput: voća i povrća, biljnog otpada, kave i otpadaka od čaja, ljuske jaja, izmeta malih životinja, lišća, cvijeća i otpada iz vrta nasjeckanog na sitne dijelove.

Komposteri omogućavaju brži proces kompostiranja i moguće ih je upotrebljavati za više od, procjenjuje se, 30% otpada iz kućanstva. Time se značajno smanjuju količine miješanog komunalnog otpada, čime štedimo deponijski prostor i ne onečišćujemo bespotrebno svoj okoliš. Kompostiranjem iz organskog otpada nastaju vrijedne organske tvari koje poboljšavaju strukturu tla, pomažu zadržavanju vlage, tlo čine prozračnijim, povećavaju mikrobiološku aktivnost tla, obogaćuju ga hranjivim sastojcima te povećavaju otpornost biljaka na nametnike i bolesti.

Komposteri su nabavljeni sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i proračuna Općine Lovas.

T. Cirba