Temeljem Javnog poziva za srednjoškolce s područja Općine Lovas koji su u prethodnoj školskoj godini postigli odličan uspjeh i osnovnoškolce koji su postigli odličan uspjeh s prosjekom 5,0; na svečanoj sjednici Općinskog vijeća odlukom općinske načelnice dodijeljene su nagrade školarcima. Iznosom od 500,00 kn nagrađeni su učenici srednjoškolci koji su prošlu školsku godinu završili s odličnim uspjehom i to: Ivančica Sabljak, Mihaela Sabljak, Marija Vlajčić, Ante Keser, Dario Babić, Tea Kovačević i Ivana Dognar.

Za postignut uspjeh 5.0 iznosom od 300,00 kn nagrađeni su slijedeći osnovnoškolci: Marko Luketić, Darko Cirba, Paul Peulić, Franka Markešić, Ante Horvat, Matijas Peić, David Pole, Lana Patarčić, Lucija Gožović, Sara Luketić, Dunja Peulić, Tena Peulić, Natali Velerajter, Mato Markešić, Dora Bačlić i Nikola Pavličić. Svima od srca čestitamo!